Program

WARSZTATY DLA RODZICÓW
W TROSCE O NASZE DZIECI pt. Oblicza depresji - potrzeby i możliwości

 

29-09-2021

Otwarcie Webinaru

17:30 - 17:35

Prof. dr hab. n med. Agnieszka Słopień

Objawy depresji, miejsce w klasyfikacji, zaburzenia współwystępujące

17:35 - 17:55

Prof. dr hab. n med. Agnieszka Słopień

Zachowania autodestrukcyjne, farmakoterapia

17:55 - 18:15

Dr n. med. Marta Tyszkiewicz-Nwafor

Psychoterapia- integracja podejść w zależności od potrzeb dziecka i rodziny

18:15 - 18:35

Mgr Paula Czosnowska

Opieka środowiskowa- zadania, koordynacja działań

18:35 - 18:55

Mgr Joanna Michalak

Pytania i odpowiedzi

18:55 - 19:15

Zakończenie Webinaru

19:15 - 19:20

Prof. dr hab. n med. Agnieszka Słopień