WARSZTAT DLA RODZICÓW - II EDYCJA

W TROSCE O NASZE DZIECI pt. Oblicza depresji - nastrój, a zaburzenia karmienia i odżywiania

9 marca 2022 r. - godz. 17:30

WARSZTAT DLA RODZICÓW - II EDYCJA

W TROSCE O NASZE DZIECI pt. Oblicza depresji - nastrój, a zaburzenia karmienia i odżywiania

Drodzy Rodzice,


Pandemia COVID-19 bardzo nasiliła trudności młodych osób, nawet u tych, którzy wcześniej nie wymagali wsparcia. Najczęściej obserwujemy objawy depresyjne, lękowe, a także z obszaru zaburzeń odżywiania.


Czy zaburzenia odżywiania mogą wynikać z depresji? Czy problemy w odżywianiu się wpływają na rozwój depresji? Czy zaburzenia odżywiania to tylko jadłowstręt psychiczny i bulimia? Czy zaburzenia karmienia i odżywiania się dotyczą wyłącznie osób nastoletnich? Jak trudności w rozwoju emocjonalnym wpływają na pojawienie się zaburzeń psychicznych? Jak reagować na objawy pogarszającego się nastroju, odmowy przyjmowania posiłków lub zjadania nadmiernych pokarmów? W jakich sytuacjach mówimy o zagrożeniu dla zdrowia i życia danej osoby? Jakie są wytyczne dotyczące postępowania? W jakich sytuacjach niezbędna jest farmakoterapia?

Na te i szereg innych pytań chcemy odpowiedzieć podczas organizowanej II EDYCJI Warsztatów dla Rodziców W TROSCE O NASZE DZIECI pt. Oblicza depresji - nastrój, a zaburzenia karmienia i odżywiania


Warsztaty kierujemy DO WAS RODZICE. Aby pomóc dziecku i nastolatkowi w kryzysie psychicznym należy zacząć od zrozumienia czynników wpływających na pojawiające się trudności. Uzyskana wiedza jest niezbędna do ustalenia adekwatnego planu terapeutycznego, a co za tym idzie zwiększenia szans na powodzenie terapii.


Ważną rolę w procesie terapeutycznym odgrywają rodzice, którzy wielokrotnie nie wiedzą, jak mają postępować i wspierać swoje dziecko, a patrząc na cierpienie oraz wielokrotnie zagrożenie zdrowia i życia swojego dziecka czują się bezsilni, a jednocześnie zagubieni w poszukiwaniu odpowiedniego wsparcia.


Chcemy podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, wykazać, że pomoc to nie tylko farmakoterapia, ale również psychoterapia i oddziaływania środowiskowe, w tym wsparcie rodziny.


Serdecznie zapraszam do udziału w Warsztatach,

WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ!

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Przewodnicząca Zarządu Sekcji Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Konsultant krajowy w dziedzinie psychoterapia dzieci i młodzieży

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Vis-a-Vis


ZAGADNIENIA TEMATYCZNE
09 marca 2022 r.
  • Zaburzenia odżywiania, czy epizod depresyjny?

  • Smutek, a otyłość

  • Zaburzenia karmienia małych dzieci - obraz kliniczny, przyczyny

  • Depresja poporodowa

  • Rozwój emocjonalny i jego związek z rozwojem zaburzeń psychicznych

NASI EKSPERCI

Dr Marta Tyszkiewicz-Nwafor

Dr Magdalena Uzar
Prof. Agnieszka Słopień

Prof. Piotr Fichna

Dr Marta Tyszkiewicz-Nwafor - Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Kilkanaście lat pracowała w oddziale psychiatrycznym dzieci i młodzieży w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu, aktualnie pełni funkcję z-cy ordynatora oddziału młodzieżowego. Jest także adiunktem w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2012 roku obroniła pracę doktorską dotyczącą hormonów tkanki tłuszczowej u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym. Pracowała w wielu Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu i okolicach a aktualnie prowadzi własną praktykę lekarską. Od początku swojej działalności klinicznej i naukowej systematycznie poszerza wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach głównie zagranicznych.


Dr Magdalena Uzar - Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Obecnie realizuje specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.


Prof. Piotr Fichna - swoją aktywność zawodową rozpoczął już w czasie studiów medycznych, począwszy od roku 1970 w Zakładzie Histologii i Embriologii Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie zajmował się badaniami z zakresu endokrynologii eksperymentalnej, które były też przedmiotem pierwszych jego publikacji. Po uzyskaniu dyplomu lekarza w roku 1975 kontynuował pracę w ww. Zakładzie na etacie dydaktyczno-naukowym a w roku 1979 uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Jednocześnie, w kolejnych latach uzyskiwał stopnie specjalizacji w pediatrii a potem w endokrynologii, a z utworzeniem nowej specjalizacji także z endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Prowadził także badania kliniczne już w Instytucie Pediatrii w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego począwszy od roku 1987 w tematach zgodnych z profilem Kliniki. W badaniach poruszał relacje między cukrzycą u dzieci a sprawnością układu dokrewnego, także epidemiologiczne i genetyczne aspekty patogenezy chorób autoimmunizacyjnych. Wiele z tych prac powstawało we współpracy z różnymi polskimi i zagranicznymi (USA, Wielka Brytania, Francja i inne w ramach projektów wielonarodowych) ośrodkami. W roku 2004 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie badań osi nadnerczowej u dzieci z cukrzycą typu 1, a za całokształt pracy naukowej i publikacyjnej, prowadzenie przewodów doktorskich i aktywność dydaktyczną w 2012 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. W latach 2010-2021 był kierownikiem Kliniki Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; obecnie zatrudniony tamże w niepełnym wymiarze godzin.


Prof. Agnieszka Słopień - kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; konsultant krajowy ds. psychoterapii dzieci i młodzieży; przewodicząca Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Psychiatrii Dzieci ni Młodzieży Vis-a-Vis w Poznaniu. Specjalista psychiatrii oraz psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista psychiatrii dorosłych, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 368). Od 1994 roku związana ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem „ProFUTURO” w Poznaniu. Współzałożyciel działającego od 2002 roku do chwili obecnej Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego. Posiada certyfikat diagnosty ADOS-2 (do celów klinicznych i badań naukowych) oraz ADiR (do celów klinicznych), a także STAT. Autor i współautor ponad 230 publikacji naukowych, rozdziałów w książkach oraz podręcznikach, prezentacji przedstawianych na polskich i zagranicznych konferencjach; IF 180,276. MNiSW 3167,5; h-index 19


PARTNERZY

  • PATRONAT

  • ORGANIZATORZY